SFFK en ANBI

Naam: Stichting Soroptimist Festival voor Kinderen
RSIN bij de Kamer van Koophandel: 01166915
ANBI: 821519359
Emailadres: dewit.y@home.nl

Doelstelling: Kinderen kennis te laten nemen van de Rechten van het Kind als neergelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989.

Hoofdlijn beleid:  Soroptimistclubs organiseren jaarlijks een filmfestival dag voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar ( groep 5 tot en met 8 basisschool)  , waarbij  ze actuele films met als thema de rechten van het kind vertonen.

Statutaire bestuurssamenstelling:  voorzitter, secretaris, penningmeester en een of twee bestuursleden

Namen bestuurders:  voorzitter is L. de Wit-Ybema, secretaris: M. van der Zijpp, penningmeester: R. Kaspers, lid van bestuur: N. Naafs.

Beloningsbeleid is niet van toepassing

In 2019 is voor de 11e keer het filmfestival voor kinderen georganiseerd, en wel op 15 lokaties. Ongeveer 9.000 kinderen hebben deelgenomen met begeleiders en docenten. Hun reacties waren veelal weer enthousiast. Omdat de films indruk maken, praten docenten en kinderen hierover na in de klas, soms met ondersteuning van Unicef.

Balans en staat van baten en lasten 2015-2016

Activa 2015 Passiva 2015
Start saldo  € 49,36 Kosten  € 333,06
Giften  € 1.165,00 Promotie  kosten  € 217,00
Drukwerk Posters  € 75,00
Spaarrekening  € 456,24 Verzekeringen  € 140,29
Web Hosting  € 68,61
Voorzieningen  € 836,64
Totale Activa  € 1.670,60 Totaal Passiva  € 1.670,60