Rechten van het Kind

Alle kinderrechten staan in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Op 20 november 1989 is in New York het Kinderrechtenverdrag aangenomen. Daarom is het op 20 november altijd de internationale kinderrechtendag.

Het Kinderrechtenverdrag gaat eigenlijk over alles waar je als kind mee te maken kunt krijgen, vanaf je geboorte tot aan je 18e. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchtelingen. Het Kinderrechtenverdrag geldt voor 193 landen, ook voor Nederland.
kinderrechten

De tien belangrijkste zijn:

  • Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld.
  • Het recht op een naam en een nationaliteit.
  • Het recht op bescherming tegen kinderarbeid.
  • Het recht om je mening te geven en informatie te verzamelen.
  • Het recht om op te groeien bij familie.
  • Het recht op een veilig en gezond leven.
  • Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen.
  • Het recht op onderwijs.
  • Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
  • Het recht op spel en ontspanning.

Alle kinderrechten zijn te vinden op: www.kinderrechten.nl